کرادینگ و ونیر کامپوزیت

مراجعه کننده آقای حدودا ۳۵ ساله که با توجه به شغلشان که خلبان بودند امکام ارتودنسی و تراش دندان ها را نداشته و مصمم بودند درمانشان با ونیر کامپوزیت مستقیم و بدون تراش انجام گردد . کرادینگ و ونیر کامپوزیت مکمل های هستند که در شرایطی خاص میتوان آن ها را در کنار هم قرار داد و لذت یک درمان سریع و زیبا را چشید . ولی هرگز بر این باور نباشید که تمام کرادینگ ها با ونیر کامپوزیت قابل اصلاح است . برای این درمان ملاحظات خاصی لازم است که به معاینات دقیق و حساس کلینیکی نیازمندیم.