یکی از روش های داشتن دندان های زیبا سفید و خوش رنگ ، بلیچینگ دندان می باشد . روشن شدن رنگ دندان جلوه خاصی در چهره و زیبایی فرد ایجاد می کند و باعث جذابیت لبخند می باشد . این درمان موجب سفیدی دندان های می شود ولی همیشگی نیست و نیاز به تکرار های دوره ای دارد که بسیار ساده است و به پیچیدگی درمان اولیه نیست . اگر فرد مراقبت های لازم را انجام دهد و روش های خانگی را پس از بلیچینگ در مطب انجام دهد طول مدت سفیدی دندان بیشتر می شود . این درمان برای افراد منظم بسیار دلنشین و راضی کننده است .

بلیچینگ معمولا با آنالیز دندان پزشک انجام می شود و با توجه به میزان رنگ و تیرگی دندان ها و جنس دندان ها موجب ایجاد سفید شدن دندانها می شود. در بسیاری از مواقع برای بیمار مراجعه کننده ماندگاری درمان بسیار مهم است که در آن صورت روش های دیگری به بیمار توصیه می شود تا ماندگاری سفید کردن دندان ها بیشتر شود .