لامینیت کامپوزیت یکی از انواع لامینیت دندان می باشد که در دندانپزشکی زیبایی بسیار استفاده می شود. این نوع لامینیت که با نام ونیر کامپوزیت هم شناخته می شود از پوسته های کامپوزیتی تشکیل شده است و دندان پزشک باید آن ها را با مهارت خاصی روی دندان ها قرار دهد.

لامینیت کامپوزیت برای بهبود شکل ظاهری دندان ها, اصلاح فرم دندان ها, مرتب کردن دندان ها و در بسیاری از مواقع برای ایجاد لبخندی خاص و هالیودی استفاده می شود. در بسیاری از مواقع بیمار دارای دندان های مرتب می باشد ولی برای سفید کردن دندان ها از کامپوزیت ها استفاده می کند. اگرچه کار با ونیر کامپوزیت سخت می باشد و نیاز به مهارت کافی دندان پزشک دارد ولی ترمیم این نوع لامینیت ها آسان است و نیاز به تعویض ندارد و آسیبی به بافت اصلی دندان نمی رساند.