لمینیت فرایندی است که دندان پزشکان زیبایی با آنالیز قسمت های مختلف صورت و دندان های بیمار و جهت اصلاح طرح لبخند و با استفاده از موادی همچون سرامیک ها و یا کامپوزیت ها انجام می دهند . بسیاری از افراد از بدرنگی و بدشکلی دندان های خود رنج می برند و یا دارای دندان های مرتبی نمی باشند درنتیجه استفاده از لمینیت به جای ارتودنسی و بلیچینگ بهترین گزینه برای این افراد می باشد.

این روش که توسط دندان پزشکان زیبایی انجام می شود روشی است که پوسته نازکی از جنس سرامیک و یا کامپوزیت روی دندان قرار می گیرد. لمینیت ها با توجه به جنسشان دارای تفاوت هایی می باشند ولی نکته ای که در لامینیت کامپوزیتی اهمیت دارد این است که در این نوع لمینیت , دندان تراشیده نمی شود و آسیبی به مینای دندان وارد نمی شود.