سفید کردن دندان ها در دنیای امروز از محبوبیت خاصی برخوردار است و باعث افزایش زیبایی می شود. بسیاری از افراد به دنبال سفید کردن دندان های خود می باشند ولی به راستی کدام راهکار موجب سفیدی دندان های می شود و کدام راهکار نتیجه بخش تر است. راهکار های مختلفی برای سفید کردن دندان ها وجود دارد که بسته به جنس و تشخیص دندانپزشک قابل انتخاب است.

دندانپزشکان زیبایی با آنالیز دندان های بیمار و به تناسب رنگ دندانی ممکن است راههای مختلفی را برای سفید کردن دندان ها توصیه کنند که بسته به انتخاب بیمار قابل انتخاب می باشد. سفید کردن دندان ها ممکن است به روش های مختلفی صورت گیرد یکی از این راه ها بلیچینگ می باشد و برای سفید کردن دندان ها با اثر بخشی بیشتر از ونیرکامپوزیت و لامینیت نیز استفاده می شود.