بستن فاصله بین دندان ها با کامپوزیت:

دیاستم به بستن فاصله بین دندان ها با کامپوزیت اطلاق میگردد و یک اصلاح دندانپزشکی است و زمانی از آن استفاده میشود که بین دو دندان فاصله ای غیر طبیعی وجود داشته باشد . در گزارشی که مشاهده می کنید دختر خانم بسیار جوان که فرزند یکی از همکاران متخصص بودند جهت درمان ونیر کامپوزیت کلیه دندان ها مراجعه نمودند . بعد از مشاوره منطقی با ایشان و یک تست موقتی ده دقیقه ای نوجوان عزیز قانع شد که با بستن دیاستم بین دندان ها میتواند خواسته خود مبنی بر یک لبخند جذاب را تا حدود زیاذی تامین کند . کامپوزیت بکار رفته در این درمان اولترادنت آمریکا و تکنیک بکار گرفته شده در این درمانemamgholipour hands free technical میباشد.