گزارش درمان دیاستم دندانی :

دیاستم دندانی به فواصل بین دندان ها گفه می شود و در صورت نظم مناسب یا بی نظمی نسبی قابلیت درمان با کامپوزیت های زیبایی را به بهترین شکل ممکن دارد . برای درمان دیاستم دندانی از تکنیک های مختلفی میتوانیم بهره بگیریم که ایمن ترین و رایج ترین آن ، روش ابداعی توسط استاد علی یزدانی است . در این روش ، درمان بدون هر گونه شانه و گیر زیر لثه ای انجام شده و فرم و ظاهر دندان و تطابق آن با نسوج نرم و لثه اطراف یک نمای کاملا طبیعی و غیر قابل تشخیص را به ارمغان خواهد آورد . انجام صحیح این تکتنیک نیازمند تجربه و صبوری و دقت مناسب است .