ونیر کامپوزیت ۱۰۱۶

شکل دندان ها خوب نیست و بصورت بادبزنی نمایش داده میشه و لثه ها هم دارای شکل عادی نیست . با دستگاه لیزر شکل لثه را اصلاح نموده و با انجام چهار واحد ونیر کامپوزیت دندان های قدامی فک بالا نمای لبخند دگرگون شد . یک اقدام کوچک درمانی گاهی تاثیراتی دارد که در باور نمی گنجد . از لحاظ اخلاقی مجاز نیستیم عکس صورت را قبل و بعد از کار نمایش بدهیم که اگر میشد ………….چی میشد!! نمونه های مشابه ونیر کامپوزیت ۱۰۱۶ را در گالری تصاویر ببینید

توضیح اینکه مراجعه کننده خودش مایل بود که رنگ انتخابی کمی روشن تر بشود