ونیر کامپوزیت ۷۰۸۹

مراجعه کننده دختر یکی از همکارهای عزیز هستند که در انگلیس زندگی می کنند و خود مراجعه کننده نیز دانشجوی دندان پزشکی می باشند.ایشان به دلیل تاکید که در سایت برای تعیین وقت شده است از قبل از ورود به ایران هماهنگی های لازم را انجام دادند و در سفر هفت روزه ی خود کار ونیر کامپوزیت برایشان به صورت رضایت بخش به اتمام رسید. لامینیت انجام شده برای ایشان که با هدف تغییر در رنگ و شکل دندان ها صورت گرفت بدون کوچکترین تراشی بر روی مینا انجام شده است. درمان لمینیت کامپوزیت ارائه شده برای ایشان حدودا ۷ ساعت به طول کشید . در درمان های فیسینگ توصیه موکد برای بیماران خارج از کشور استفاده از برند های معتبر و مستحکم تر میباشد که هزینه های احتمالی (هر جند نادر است) را کاهش میدهد. ونیر کامپوزیت ۷۰۸۹