ونیر کامپوزیت ۷۱۱۲

خانم مراجعه کننده حدودا سی ساله میباشند و دارای بی نظمی در ارتباط دندانی است . رنگ هالیوددی در دندان ها مطلوبشان بود که با بلیچینگ ممکن نمی گردید . تمایل به ارتودنسی نداشتند و علی رغم تاکید بر ارجح بودن درمان ارتودنسی و بعلت تمایل به تغییر در رنگ دندان ها از درمان ارتو صرف نظر نمودند و درمان فیسینگ یا همان ونیر کامپوزیت را انتخاب نمودند .در این درمان دو مطلب وجود دارد که لازم است بار دیگر بر آن تاکید کنیم . اول این که ونیر کامپوزیت گزینه برتر جهت بهم ریختگی های دندانی نیست و حتی در بعضی موارد و حتی با وجود عدم درخواست مراجعه کننده ، نمی تواند جایگزین ارتودنسی گردد و نکته دوم این که بلیچینگ دندان ها را سفید می کند ولی توقع لبخند های هالیوودی از بلیچینگ منطقی نیست . ونیر کامپوزیت ۷۱۱۲ نمونه زیبایی از طراحی خط لبخند با ونیر کامپوزیت هاست .