تشخیص پوسیدگی بدون اشعه X | ویستا کم

دکترسهرابی دندانپزشک زیبایی , ونیر کامپوزیت , لمینیت

تشخیص پوسیدگی

تشخیص پوسیدگی

۰ ۴ اردیبهشت ۱۳۹۵
1 امتیاز2 امتیاز3 امتیاز4 امتیاز5 امتیاز (No Ratings Yet)
Loading...
تشخیص پوسیدگی
تشخیص پوسیدگی

مطب دکتر سهرابی همگام با تکنولوژی برتر تشخیص پوسیدگی:

به کمک «ليزر فلورسنت» و«اشعه مادون قرمز» پوسيدگي دندان در مراحل اوليه قابل تشخيص است و با استفاده از روش هاي پيشگيري به موقع مي توان بافت معدني را به ميناي آسيب ديده دندان برگردانده، آن را به طور مجدد تبديل به نسج سالم کرد . دکتر علي نوذري از سخنرانان کنگره هنر و تکنولوژي دندانپزشکي مدرن تا سال 2020 با اعلا م اين خبر گفت: پوسيدگي دندان در صورتي که در مراحل اوليه تشخيص داده نشود از نسج ميناي دندان عبور کرده به سرعت در نسج عاج انتشار مي يابد.وي با اشاره به دشوار بودن تشخيص پوسيدگي ميناي دندان در مراحل اوليه، يادآور شد: 60تا70 درصد اين پوسيدگي ها بدون ابزارهاي تشخيصي مدرن توسط دندانپزشک قابل تشخيص نيست. روش هاي پيشگيري جديد مانند «فلورايدتراپي» سبب تبديل ميناي آسيب ديده دندان به نسج سالم مي شود. وي اظهار داشت: به دليل نفوذپذيري بيشتر نسج عاج نسبت به ميناي دندان، پوسيدگي در سطح عاج بسيار سريع تر گسترش مي يابد; به همين دليل در صورتي که بتوانيم، پوسيدگي را در همان مراحل ابتدايي که لا يه ميناي دندان دچار آسيب شده است، تشخيص دهيم، مي توان اين روند را متوقف کرد. وي افزود: تاکنون تشخيص پوسيدگي به شيوه هاي متداول رضايتبخش و امکانپذير نبوده و روش هاي جديد«ليزرفلورسنت»، «لا يت فلورسنت»، استفاده از اشعه «مادون قرمز» و روش «راديوگرافي» به صورت ديجيتال، طي چند سال اخير، تحولي عظيم در امر تشخيص به موقع پوسيدگي ايجاد کرده اند. دکتر نوذري تصريح کرد: از ميان روش هاي فوق، بهره گيري از ليزر فلورسنت ومادون قرمز به عنوان جديدترين روش هاي تشخيصي پوسيدگي شناخته مي شوند.
با وجود اينکه تهيه دستگاه هاي تابش اشعه، هزينه چنداني دربرندارد، هنوز اين شيوه ها در کشور متداول نشده است.سخنران کنگره هنر و تکنولوژي دندانپزشکي مدرن تا سال 2020 گفت: مراجعه مداوم به دندانپزشک به تشخيص زودرس پوسيدگي دندان در مراحل نخست کمک کرده و به کمک استفاده از روش هاي مختلف پيشگيري از جمله فلورايدتراپي، مي توان به بازسازي نسج از دست رفته بدون نياز به شيوه هاي مرسوم ترميمي ازطريق تراشيدن ميناي دندان و به کارگيري مواددنداني اقدام کرد. رييس انجمن متخصصان دندانپزشکي ترميمي ايران با اشاره به تاثير کنترل مصرف قندها و همچنين رعايت بهداشت دهان و دندان در جلوگيري از پوسيدگي هاي دنداني گفت: در روش هاي دندانپزشکي «کم آسيب» با پوسيدگي هاي دنداني به عنوان يک بيماري عفوني برخورد مي شود.
دکتر مهيار شهبازي مقدم در گفت وگو با ايسنا با اشاره به روش هاي «دندانپزشکي کم آسيب»، گفت: اين روش هاي دندانپزشکي جديد و مدرن بوده و با پوسيدگي و ترميم دندان ها برخورد بيولوژيک دارد. وي با تاکيد بر لزوم خروج دندانپزشکي از حالت تهاجمي ادامه داد: دندانپزشکان در مورد پوسيدگي نبايد تنها به فکر برداشتن پوسيدگي و ترميم آن باشند بلکه بايد با پوسيدگي به عنوان بيماري عفوني برخورد کرده وروش درمان برمبناي کنترل عفونت و از بين بردن عوامل ايجاد کننده اين پوسيدگي باشد. او افزود: به اين ترتيب پيشگيري مقدم بر درمان مي شود. بر اين اساس کنترل مصرف قند و ساکاروز، تشويق مردم به رعايت بهداشت دهان بوسيله نخ دندان و مسواک در پيشگيري از پوسيدگي هاي دنداني بسيار موثر خواهد بود.

ارسال شده در بلاگ توسط دکتر سهرابی
دکتر محمد رضا سهرابی دندانپزشک زیبایی
Review: 4.5 - "تشخیص پوسیدگی" by , written on ۰۴/۰۲/۱۳۹۵

مطب دکتر سهرابی همگام با تکنولوژی برتر تشخیص پوسیدگی: به کمک «ليزر فلورسنت» و«اشعه مادون قرمز» پوسيدگي دندان در مراحل اوليه قابل تشخيص است و با استفاده از روش هاي پيشگيري به موقع مي توان بافت معدني را به ميناي آسيب ديده دندان برگردانده، آن را به طور مجدد تبديل به نسج سالم کرد . دکتر علي نوذري از سخنرانان کنگره هنر و تکنولوژي دندانپزشکي مدرن تا سال 2020 با اعلا م اين خبر گفت: پوسيدگي دندان در صورتي که در مراحل اوليه تشخيص داده نشود از نسج ميناي دندان عبور کرده به سرعت در نسج عاج انتشار مي يابد.وي با اشاره به دشوار بودن تشخيص پوسيدگي ميناي دندان در مراحل اوليه، يادآور شد: 60تا70 درصد اين پوسيدگي ها بدون ابزارهاي تشخيصي مدرن توسط دندانپزشک قابل تشخيص نيست. روش هاي پيشگيري جديد مانند «فلورايدتراپي» سبب تبديل ميناي آسيب ديده دندان به نسج سالم مي شود. وي اظهار داشت: به دليل نفوذپذيري بيشتر نسج عاج نسبت به ميناي دندان، پوسيدگي در سطح عاج بسيار سريع تر گسترش مي يابد; به همين دليل در صورتي که بتوانيم، پوسيدگي را در همان مراحل ابتدايي که لا يه ميناي دندان دچار آسيب شده است، تشخيص دهيم، مي توان اين روند را متوقف کرد. وي افزود: تاکنون تشخيص پوسيدگي به شيوه هاي متداول رضايتبخش و امکانپذير نبوده و روش هاي جديد«ليزرفلورسنت»، «لا يت فلورسنت»، استفاده از اشعه «مادون قرمز» و روش «راديوگرافي» به صورت ديجيتال، طي چند سال اخير، تحولي عظيم در امر تشخيص به موقع پوسيدگي ايجاد کرده اند. دکتر نوذري تصريح کرد: از ميان روش هاي فوق، بهره گيري از ليزر فلورسنت ومادون قرمز به عنوان جديدترين روش هاي تشخيصي پوسيدگي شناخته مي شوند. با وجود اينکه تهيه دستگاه هاي تابش اشعه، هزينه چنداني دربرندارد، هنوز اين شيوه ها در کشور متداول نشده است.سخنران کنگره هنر و تکنولوژي دندانپزشکي مدرن تا سال 2020 گفت: مراجعه مداوم به دندانپزشک به تشخيص زودرس پوسيدگي دندان در مراحل نخست کمک کرده و به کمک استفاده از روش هاي مختلف پيشگيري از جمله فلورايدتراپي، مي توان به بازسازي نسج از دست رفته بدون نياز به شيوه هاي مرسوم ترميمي ازطريق تراشيدن ميناي دندان و به کارگيري مواددنداني اقدام کرد. رييس انجمن متخصصان دندانپزشکي ترميمي ايران با اشاره به تاثير کنترل مصرف قندها و همچنين رعايت بهداشت دهان و دندان در جلوگيري از پوسيدگي هاي دنداني گفت: در روش هاي دندانپزشکي «کم آسيب» با پوسيدگي هاي دنداني به عنوان يک بيماري عفوني برخورد مي شود. دکتر مهيار شهبازي مقدم در گفت وگو با ايسنا با اشاره به روش هاي «دندانپزشکي کم آسيب»، گفت: اين روش هاي دندانپزشکي جديد و مدرن بوده و با پوسيدگي و ترميم دندان ها برخورد بيولوژيک دارد. وي با تاکيد بر لزوم خروج دندانپزشکي از حالت تهاجمي ادامه داد: دندانپزشکان در مورد پوسيدگي نبايد تنها به فکر برداشتن پوسيدگي و ترميم آن باشند بلکه بايد با پوسيدگي به عنوان بيماري عفوني برخورد کرده وروش درمان برمبناي کنترل عفونت و از بين بردن عوامل ايجاد کننده اين پوسيدگي باشد. او افزود: به اين ترتيب پيشگيري مقدم بر درمان مي شود. بر اين اساس کنترل مصرف قند و ساکاروز، تشويق مردم به رعايت بهداشت دهان بوسيله نخ دندان و مسواک در پيشگيري از پوسيدگي هاي دنداني بسيار موثر خواهد بود.

سوال یا دیدگاه شما؟.

یک پیشنهاد برتر (کلیک کنید)