دندانپزشکی در مقوله طب سنتی پیشرفت زیادی ندارد . سابقه استفاده از گیاهان به عنوان دارو های پزشکی به ابتدای خلقت انسان بر می گردد . انسان برای رفع درد ها و آلام خود همواره مهمترین ابزاری که در اختیار داشته ، مواد موجود در طبیعت بوده است و این روند هم اکنون نیز با تمام پیشرفت تکنولوژی ادامه دارد . اوجگیری دانش بشری در امر تحقیقات و به دنبال آن ساخت دارو های پر قدرت شیمیایی موجب غفلتی چند از مقولۀ گیاهان دارویی و طب سنتی گردید . اما ظهور عوارض جانبی شدید داروهای شیمیایی و شیوع بیماریهای سخت علاج نظیر بیماریهای خود ایمنی و… موجب روی آوری مجدد مردمان به مکاتب دیگر درمانی گردید. بطوریکه اهمیت این موضوع برای سازمان بهداشت جهانی نیز پوشیده نماند و پروتکلی برای ساماندهی طب های مکمل و جایگزین به تصویب این سازمان در سال 2000 میلادی رسید. در مقالات زیر مطالبی مرتبط با بحث دندانپزشکی و طب سنتی را بخوانید.