بدون شک بهبود زیبایی در خط لبخند در افزایش زیبایی چهره بسیار مهم است و یکی از فاکتور های زییبایی می باشد. امروزه افراد بسیاری برای داشتن طرح لبخند به دندانپزشکی مراجعه می کنند تا بتوانند در کوتاه ترین زمان چهره ای جذاب داشته باشند. کلماتی مانند اصلاح طرح لبخند, لبخند زیبا و یا زیبا سازی طرح لبخند بسیار بین افرادی که در جستجو زیبایی هستند استفاده می شود. با توجه با اهمین زیبایی دهان و دندان برای بانوان و آقایان بسیاری از افراد برای اصلاح طرح لبخند خود به دندان پزشکان زیبایی مراجعه می کنند. دندان پزشکان زیبایی با آنالیز دندان هاش شما بهترین لبخند را برای شما طراحی می کنند.

چگونگی چینش دندان ها در کنار رنگ, اندازه و سایر فاکتور ها مواردی است که داشتن دندان های زیبا موثر است. طرح لبخند زیبا علاوه بر افزایش زیبایی تناسب مناسبی در چهره شما مخصوصا هنگام لبخند زدن فراهم می کند و موجب افزایش اعتماد به نفس شما می شود. روش های مختلفی برای ایجاد لبخندی مناسب وجود دارد که یکی از آن ها لمینیت کامپوزیت است البته بسیاری از مواقع مراجعه کننده به دلیل داشتن دندان های منظم با بلیچینگ که توسط دندان پزشکی انجام می شود طرح لبخندی زیبا برای خود ایجاد می کند.